Hervormde Begraafplaats Zevenbergen

Gelegen aan de Kerkhofweg/Dr. Ariënslaan te Zevenbergen.
Officieel is het een algemene begraafplaats, in beheer bij de gemeente Moerdijk.
Bij diverse mensen staat dit gedeelte echter bekend als Hervormde begraafplaats omdat er veel Hervormde (predikanten) begraven liggen.

De begraafplaats is te bereiken via de katholieke begraafplaats.B01
B02
B03

hier

ligt begraven

Willem de Lint C.z.

geb. 2 jan 179?

overl. ?? ??? 1870

 

Hier rust

Adriana de Lint

Geb. 19 sept 1819

overl. 17 dec 1879

Zalig zijn de dooden die in

den heere sterven

B04 H?er ru??
?ee??is ???ann?s de L?nt
????r?n?e r?i? 50 j?a?
??neesh?er te Zeve???r?e?
geboren 26 ja???r? 1831.
overlede? 16 J?li 1907.
en z??e ?cht?e?ote
???iana Sus???a ruy?s??a??s
???oren 2? mei 18?8
?ve?l?d?? ? s?p???b?? 190?
?? ?u?ten i? Vrede!
---
en
Adriana M?ria ?e Lint
geb. 5 ?ept. 1868 te Zevenbergen
over? ?? Sep? ?93? te ???rav?nh??e.
Hier rust
Meeuwis Johannes de Lint
regerende ruim 50 jaar
geneesheer te Zevenbergen
geboren 26 januari 1831.
overleden 16 juli 1907.
en zyne echtgenote
Adriana Susanna Ruyssenaars
geboren 22 mei 1838
overleden 2 september 1907
zy rusten in Vrede!
---
en
Adriana Maria de Lint
geb. 5 sept. 1868 te Zevenbergen
overl. 22 Sept. 1933 te 's-Gravenhage.

Informatie is mede afkomstig van:

Meeuwis Johannes de Lint: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00041.htm#BM5779

Adriana Susanna Ruijssenaars: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00052.htm#BM5780

Adriana Maria de Lint: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00040.htm#BM13063

B05 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B06 rustplaats
van
Anna Elisabeth van Klaveren
geboren te Rotterdam
29 juni 1841
overleden te Zevenbergen
12 februari 1910
echtgenoote van Ds W. Koelman
en van
Willem Koelman
laatst predikant der
Ned. Herv. Gem. te Zevenbergen
geboren te Rotterdam
7 october 1840
overleden 2 juli 1918
Zalig zyn de armen van geest
Matth. 5 vers 5
verkondigde vrede door Jezus Christus
Hand. 10:36
B07 hier rust
Ds M. de Lint Em. Pred.
geb. 28 JAN. 1859
en overleden 10 sept. 1918
te Zevenbergen
en
zijne
echtgenoote
Maria Jacomijna
van Mourick
geb. te Zevenbergen 11 aug. 1838
overl. aldaar 19 jan. 1920
B08 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B09 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B10
B11 Hier rusten
de echtlieden
D. Nelemans J.z.
oud burgemeester
16 oct. 1788 - 3 juli 1874
en
Jac. Ruussenaers D.d.
20 aug. 1780 - 18 mei 1864
en
D.A. Nelemans D.z.
9 mei 1821 - 8 jan 1891
en
L.L. de Lint W.d.
21 aug. 1824 - 3 aug. 1908
B12 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B13 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B14 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B15 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B16 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B17 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B18 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B19
(Het betreft hier de linker steen op de foto.)
Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B20
(Het betreft hier de tweede steen van links op de foto.)
Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B21
(Het betreft hier de tweede steen van rechts op de foto.)
Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B22
(Het betreft hier de rechter steen op de foto.)
Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B23

Hier rust het stof

van

R. van de Broek

in leven Predikant

te

Zevenbergen

geb 1 sept 1769 overl. 1 dec 1838

en zijner ??d?

J.M. Brandt

Geb. 12 dec 1762 overl. ?? sept ????

Hier rust het stof

van

R. van de Broek

in leven Predikant

te

Zevenbergen

geb 1 sept 1769 overl. 1 dec 1838

en zijner gade

J.M. Brandt

Geb. 12 dec 1762 overl. ?? sept. ?

Meer informatie over dS. R. van de Broek is verzameld op: http://www.stcatharinakerk.nl/r-van-den-broek

B24 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B25 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B26

Rustplaats

van de

familie

A J J C

van der Poest Clement

B26a
B27 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B28 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B29 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B30 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B31 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B32 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B33 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B34 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B35 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B36

Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!

B37 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B38

Hier rust

Johan ??rdin *

Alexander de *

geboren te Z*

den 13 *

overled*

den 21 *

Kent u de originele tekst? Geef het a.u.b. door!

B39

[Op het torentje linkerzijde:]

Zijn leven was een strijd
arbeiden al zijn lust.
De tijd van beiden
werd vervuld.
Hij leeft en ... rust!

[Op het torentje voorzijde]

J.Provily
Geboren
16 mrt 1800
overleden
6 februari 1876?

[Op het torentje de rechterzijde:]

uit achting
door
enige dankbare
leerlingen

B39a

[Op de steen staat:]

rustplaats
van de
familie
Proviiy

B40 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B41 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B42 hier ligt
J.J. F. Pennink
Med. Docl.
geb. In Scheide
19 aug. 1817
overl. Zevenbergen
19 oct. 1870
---
Hij ruste in vrede.
---
J. Boers
B43

*T

*L. C. zoon

* november 1825

*be ontslapen

25 juni 1??3

Weet u welke tekst er op de ontbrekende delen van deze steen staat? Geef het a.u.b. door!

B44 Weet u welke tekst op deze steen staat? Geef het a.u.b. door!
B45

PAULUS de BOSSON

overleden 18 februari 1855

B46

rustplaats

van de

familie

van de Werk

B47

C van D*
oud secretaris *
en lande van Zeven*
Notaris aldaar
overleden den 1 augustus
1833, in den ouderdom
van 58 Jaren
11 maanden en 19 dagen

C van Diggelen
oud secretaris *
en lande van Zevenbergen
Notaris aldaar
overleden den 1 augustus
1833, in den ouderdom
van 58 Jaren
11 maanden en 19 dagen

De geboorte datum zou 13-08-1796 moeten zijn.

B48 Mr W.C. Uijttenboogaart
in leven kantonrechter
te zevenbergen
geb. 26 juli 1842
overl. 17 october 1876
B49

hier rust

Adrianus de Bruijn

geboren te Amsterdam in 1808

overleden te Zevenbergen in 1882

Aan de katholieke zijde van de scheidingsheg ligt dit graf:
Priez pour le repos
de l ame de
Marie Cornelie de Bruijn
Marouise de Moligny
Decedee å Bruxelles le 28 mai 1883
à l'âge de 29 ans.
R.I.P.
Bid voor de rust
van de ziel van
Marie Cornelie de Bruijn
Marouise de Moligny
Overleden te Brussel op 28 mai 1883
op de leeftijd van 29 jaar.
R.I.P.
B50

Hier rusten

Jan de Haan

geb. te Klundert 23 oct. 1842

overl. te Zevenbergen 5 dec 1907

en zijn echtgenoote

Carharina Cornelia de Hek

overl. 28 april 1910

Openb. 14:13

B61 hier rusten
onze geliefde ouders
Jan Moerman
geb. 6 oct. 1888
en
Neeltje Moerman-Visser
geb. 23 maart 1888
en
onze lieve broer
Cornelis Moerman
geb. 12 jan. 1927
door oorlogsgeweld overl. 4 nov. 1944
zalig zijn de dooden die in de Heere sterven,
opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid; en hunne
werken volgen met hen.             openb. 14:13
B62 hier rust
ons innig geliefd
dochtertje en zusje
Lenie Blom
geb. 1 april 1939
door oorlogsgeweld
getroffen 4 nov. 1944
joh. 13:7b
Gij zult het na dezen
verstaan.
B63 Het is (bij de webmaster) niet bekend of deze verhoging een graf betreft of niet. Heeft u meer informatie? Geef het dan a.u.b. door!