B07 hier rust
Ds M. de Lint Em. Pred.
geb. 28 JAN. 1859
en overleden 10 sept. 1918
te Zevenbergen
en
zijne
echtgenoote
Maria Jacomijna
van Mourick
geb. te Zevenbergen 11 aug. 1838
overl. aldaar 19 jan. 1920