B06 rustplaats
van
Anna Elisabeth van Klaveren
geboren te Rotterdam
29 juni 1841
overleden te Zevenbergen
12 februari 1910
echtgenoote van Ds W. Koelman
en van
Willem Koelman
laatst predikant der
Ned. Herv. Gem. te Zevenbergen
geboren te Rotterdam
7 october 1840
overleden 2 juli 1918
Zalig zyn de armen van geest
Matth. 5 vers 5
verkondigde vrede door Jezus Christus
Hand. 10:36