B61 hier rusten
onze geliefde ouders
Jan Moerman
geb. 6 oct. 1888
en
Neeltje Moerman-Visser
geb. 23 maart 1888
en
onze lieve broer
Cornelis Moerman
geb. 12 jan. 1927
door oorlogsgeweld overl. 4 nov. 1944
zalig zijn de dooden die in de Heere sterven,
opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid; en hunne
werken volgen met hen.             openb. 14:13