B62 hier rust
ons innig geliefd
dochtertje en zusje
Lenie Blom
geb. 1 april 1939
door oorlogsgeweld
getroffen 4 nov. 1944
joh. 13:7b
Gij zult het na dezen
verstaan.