B04 H?er ru??
?ee??is ???ann?s de L?nt
????r?n?e r?i? 50 j?a?
??neesh?er te Zeve???r?e?
geboren 26 ja???r? 1831.
overlede? 16 J?li 1907.
en z??e ?cht?e?ote
???iana Sus???a ruy?s??a??s
???oren 2? mei 18?8
?ve?l?d?? ? s?p???b?? 190?
?? ?u?ten i? Vrede!
---
en
Adriana M?ria ?e Lint
geb. 5 ?ept. 1868 te Zevenbergen
over? ?? Sep? ?93? te ???rav?nh??e.
Hier rust
Meeuwis Johannes de Lint
regerende ruim 50 jaar
geneesheer te Zevenbergen
geboren 26 januari 1831.
overleden 16 juli 1907.
en zyne echtgenote
Adriana Susanna Ruyssenaars
geboren 22 mei 1838
overleden 2 september 1907
zy rusten in Vrede!
---
en
Adriana Maria de Lint
geb. 5 sept. 1868 te Zevenbergen
overl. 22 Sept. 1933 te 's-Gravenhage.

Informatie is mede afkomstig van:

Meeuwis Johannes de Lint: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00041.htm#BM5779

Adriana Susanna Ruijssenaars: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00052.htm#BM5780

Adriana Maria de Lint: http://www.hans-montanus.nl/overzicht/genea/genea-00040.htm#BM13063