B50

Hier rusten

Jan de Haan

geb. te Klundert 23 oct. 1842

overl. te Zevenbergen 5 dec 1907

en zijn echtgenoote

Carharina Cornelia de Hek

overl. 28 april 1910

Openb. 14:13