De Grote Klok.

De Grote Klok, ook wel Maria Klok genoemd, dateert uit het jaar M CCCC ende L (1450)* en is ruim 700 kilo zwaar.

"Maria is Mijn Naam
Mijn geluijt is Gode bequam
Het jaar ons Herren M CCCC ende L
Petrus de Douwe."* De klok is gegoten in 1450. Diverse bronnen melden andere jaartallen. De meest genoemde is 1410, maar ook 1401 wordt met enige regelmaat genoemd.
Het discussiepunt is dus het laatste teken van de romeinse cijfers. Dat teken bevat op z'n minst een verticale streep, dus is zeker geen X (wat zou verwijzen naar 10).
Is het dan een I (van 1) of een L (van 50). Leden van het klokluidersgilde brachten het definitieve antwoord. De klokgieter leefde niet in het jaar 1401, maar wel in 1450.
Voor de twijfelaars (en andere belangstellende) is de toren (onder normale omstandigheden) jaarlijks geopend voor publiek tijdens de OpenMonumentendag, dan kunt u met eigen ogen uw eigen conclusie trekken.