Ds. P.G. Verweijs

Ds. P.G. Verweijs

Predikant te Zevenbergen

van 23-04-1939 tot 1949

Op 23 april 1939 deed hij zijn intrede in de gemeente Zevenbergen, waarbij hij werd bevestigd door ds. Lijsen uit Klundert. Ds. P.G. Verweijs deed zijn intrede met de tekst uit 2 Corinthe 1 vers 24:
"Niet dat wij heersers zijn over Uw geloof, neen, wij zijn medewerkers aan Uw blijdschap, want door het geloofstaat gij vast."
Ds. P.G. Verweijs en zijn kerkeraad zouden in Zevenbergen een zeer moeilijke tijd tegemoet gaan. De kerkeraad was als volgt samengesteld. Ouderling waren: P.Geleijns, J.Hagens, D.van Dis, A.J.Korteweg en R.W.Jaquet. Diakenen waren: A.Hartman, R.Huizing, L.den Boer, D.W.van der Put. Den Boer en van der Put stelden zich eind 1940 niet herkiesbaar en werden opgevolgd door E.de Lint en P.J.Pettinga.

De oorlogsdreiging kwam steeds dichterbij en op 1 september 1939 viel Hitler-Duitsland Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaarden op 3 september 1939 Duitsland de oorlog.
De tweede wereldoorlog was begonnen. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd en betrok de wacht langs de grenzen. Ook de gemeente Zevenbergen nam maatregelen. De dienst luchtbescherming ging schuilkelders bouwen en er kwamen wachtposten voor luchtverkenning, onder andere ook op de kerktoren. De kerkvoogdij ging de polis brandverzekering aanpassen en liet voor het argief een betere beschermd onderkomen inrichten onder in de toren. De effecten van de kerkvoogdij werden met die van de diaconie in een brandvrije kluis bij de Rotterdamse Bank ondergebracht. Heel Nederland wachtte in spanning op het onvermijdelijke.

Heeft u meer informatie? Geef dat a.u.b. door!