Ds. P. de Graaf

Ds. P. de Graaf

Predikant te Zevenbergen van 15-02-2004 tot 04-07-2010.

Gekomen van Waarde (20-10-2003), vertrokken naar Zierikzee (15-03-2010)

Citaat van http://home.concepts.nl/~temminx/nhgwaarde/geschiedenis/geestelijken2.htm:
De negenenveertigste predikant is Pieter de Graaf, kandidaat te Moerkapelle. Intrede gedaan op 29 juni 1997 in de middagdienst naar aanleiding van 1 Cor. 3: 11. Bevestigt in de morgendienst door Ds. C. L. de Rooij naar aanleiding van 1 Kon 3: 9. Beroepen naar Zevenbergen.
(Het beroep dat de hervormde gemeente Zevenbergen op mij heeft uitgebracht heb ik op 31 oktober aangenomen. Nog in overleg met beide kerkenraden hopen wij op zondag 1 februari de afscheidsdienst te hebben en op zondag 15 februari de intrededienst.)
Einde citaat

1 Cor. 3: 11
Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus

1 Kon. 3: 9
Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten?

Tekst intrede preek: "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben." (Johannes 8:12)

In maart 2010 kreeg P. de Graaf een beroep vanuit Zierikzee

Tekst afscheidspreek: "als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods." (Prediker 3:13)


(©foto Pim van Iwaarden)