Ds. J.J.H. Pop

Ds. J.J.H. Pop

Predikant te Zevenbergen

van 1932 tot 1938


Voor het beroepingswerk moesten de hoorcommissies er regelmatig op uit. Men zocht een confessionele predikant, maar er was een kleine minderheid in de gemeente, die de Gereformeerde Bondsrichting was toegedaan. Dat bleek onder andere uit anonieme brieven, die aan een der beroepen predikanten werden toegestuurd en langs een omweg de kerkeraad bereikten. In de vacature kon gelukkig spoedig worden voorzien, doordat Ds. J.J.H. Pop uit Gorinchem het beroep aannam.
Deze had gedurende drie jaar de Hervormde gemeente van Gorinchem gediend en zou van 1932 tot 1939 te Zevenbergen in het ambt staan. Hij was de eerste predikant, die zelf een auto had en dus werd in 1933 achterin de pastorietuin een garage voor de predikant gebouwd.

Heeft u meer informatie? Geef dat a.u.b. door!