Ds. J. van Winterswijk

Ds. J. van Winterswijk

Predikant te Zevenbergen

van 1961 tot 1966

Citaat uit 'Jubileum Ankertje Maart 2010'

Lieve mensen in Zevenbergen

Wanneer mij gevraagd is enkele regels te schrijven over ons werk en verblijf in Zevenbergen van 1961-1966, wil ik graag aan voldoen, waar de goede herinneringen bij mij als predikant en bij mijn vrouw onuitwisbaar zijn.

Toen ik in 1961 in Zevenbergen werd beroepen en dat beroep aannam, bleek mijn taak in Zevenbergen een verademing vergeleken met mijn tweede gemeente, de Wieringermeer. Immers is laatst genoemde plaats met uiteenlopende inwoners uit verschillende parochies, met de verschillenden kerkelijke modaliteiten, was niet eenvoudig. Voeg daarbij dat in deze gemeente de vrijzinnigheid met een gelijkgestemde collega, een belangrijke plaats innam, dan begrijpt u wel, dat er ook theologische grote verschillen waren.

In Zevenbergen was dat totaal anders. Weliswaar was hier een grote R.K. kerk, maar de Protestantse kerk was een lerende, kerkelijk eensgezinde Hervormde Gemeente. Allen zeer geïnteresseerd bij het kerkenwerk en daarnaast een fijne opkomst op zondagmorgen.

De kerk was, na de ruïne uit de oorlog, praktisch geheel gerestaureerd. Zelfs het carillon in de toren werd door de gehele gemeenschap gefinancierd.

Wij voelden ons er "thuis", evenals onze kinderen, dier al spoedig vriendjes en vriendinnetjes kregen. Zij spreken nog over de fijne tijd in Zevenbergen.

Ik introduceerde 's middags ook de z.g. bijzondere diensten, met medewerking van bijvoorbeeld een koor of een kwartet, dan wel de "zingende zusjes" met hun "ik wandel in het licht met Jezus". Jong en oud genoten van deze diensten.

In Zevenbergen was de kerk een juweel, alsmede de aangrenzende pastorie. Om het nieuwe "Flentrop" orgel niet te vergeten. Het is voor ons in Zevenbergen een "gouden tijd" geweest, waarop wij met grote dankbaarheid mogen terugzien. Veel dank voor alle liefde en contacten, die wij bij u ontvangen hebben.

Moge onze Hemelse Vader u een onvergetelijk jubileum schenken. Hartelijk Gefeliciteerd! Gods zegen toegebeden en met de beste wensen.

Ds. en mevrouw van Winterswijk

einde citaat. Foto uit 'Jubileum Ankertje Maart 2010'

Nadere informatie ontbreekt (nog). Heeft u informatie geef dat a.u.b. door!