Tot onze zeer grote vreugde kunnen we melden dat het punt 'Lijstjes met grafsteenteksten ophangen', wat sinds juni 2012 in de lijst stond, van de lijst is gehaald omdat de bordjes nu netjes ophangen!

 

We hebben het enkele maanden tegen kunnen houden omdat we ervan uitgingen dat het een tijdelijk probleem betrof, maar na 3 maanden kan men toch niet meer van tijdelijk spreken. Het gaat over de lessenaar. Het hoe en waarom is onduidelijk, maar vast staat dat deze plotseling zwaar beschadigd is geraakt en nodig restauratie behoeft.

 

Tot slot willen we, met het oog op de aanstaande troonswisseling, extra aandacht vragen voor het punt 'Weer vlaggen zoals het hoort', want een toren zonder vlag is als tuin zonder bloemen!

 

Succes met stemmen!