Bijbelverwijzing

Boven op het dak van de preekstoel (het klankbord) staat een fraai staaltje houtsnijwerk. In het midden van dat houtsnijwerk bevindt zich in een driehoek een oog. (Naar verluid oorspronkelijk een Egyptisch symbool voor de zonnegod Horus.) Dat oog wordt het 'Alziend oog van God' genoemd.

Vanaf vrijwel elke zitplaats in de kerk is dit oog te zien. Kort samengevat: 'We kunnen wegkruipen voor God, maar God ziet ons altijd. God waakt over de mensheid.'

Voor de slimmeriken die achter een pilaar gaan zitten of achter de preekstoel gaan staan: Het gaat hier om de symboliek van het alziend oog, niet om de letterlijke uitleg.

Kruis/Doornenkroon

De meeste kerken hebben een kruis in de kerk, heeft deze kerk dat ook? Ja! Deze kerk heeft een kruis van een bescheiden formaat. Het staat midden bovenop het orgel.

Rond de voet van dat kruis ligt zelfs een doornenkroon. Beide verwijzen naar de lijdenstijd en vinden hun oorsprong in de Bijbel.

Voor christenen is na de gruwelijke kruisdood van Jezus het kruis het voornaamste teken van het geloof geworden. Het wordt als een lijdens- en overwinningsteken gezien, dat laatste omdat met Pasen wordt herdacht en gevierd dat Jezus is verrezen uit de doden en daarmee de mensen verlost, zoals in Joh. 11,25 staat: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.'

De doornenkroon staat beschreven in MattheĆ¼s 27:29, Marcus 15:17 en Johannes 19:1-5.

Citaat: "ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. en leidden hem weg om hem te kruisigen."

Doopvont(en)

Het kerkgebouw beschikt over twee doopvonten, is dat niet overdreven? Ja, maar wel logisch te verklaren.

Voor de 2e wereldoorlog was er maar 1 doopvont en wel een koperen exemplaar bevestigd aan de trap van de preekstoel.

Na de oorlog was dat doopvont verdwenen (wellicht gestolen?) en werd er een stenen doopvont geplaatst naast de preekstoel.

Jaren later werd de originele doopvont teruggevonden op de zolder van de consistorie. Dit moet er na herbouw van de consistorie neergelegd zijn, maar waarom en door wie is onbekend.

Dat de gevonden doopvont aan de preekstoel hoorden was wel duidelijk omdat de schroefgaten exact overeenkwamen.

In de praktijk wordt meestal de stenen doopvont gebruikt omdat die meer ruimte biedt aan de kinderen die van dicht bij mogen meekijken.